ucrfin.com.ua / Правління Асоціації

Правління Асоціації

Правління Асоціації є виконавчим органом управління Асоціації (постійно діючим керівним органом Асоціації).

До компетенції Правління належить керівництво поточною діяльністю Асоціації у порядку і в межах, які встановлені Статутом Асоціації, Положенням про Правління Асоціації, рішеннями Загальних Зборів Асоціації, іншими внутрішніми документами, правилами і процедурами.

Правління складається з Голови Правління Асоціації та двох заступників, які обираються Загальними Зборами Асоціації на три роки.