ucrfin.com.ua / Правове регулювання / Нормативно-правові акти

Нормативно-правові акти

Верховна Рада України
 • Цивільний кодекс України.
  Надає визначення цінного паперу; встановлює загальні норми щодо правочинів з похідними цінними паперами
 • Господарський кодекс України
  Встановлює регулювання деяких елементів інфраструктури ринку деривативів: товарних, фондових бірж
 • Податковий кодекс УкраїниНадає визначення відповідним видам деривативів та встановлює правила оподаткування операцій з деривативами
 • Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 року.
  Визначає питання регулювання та нагляду за учасниками ринку цінних паперів та інших фінансових інструментів; встановлює повноваження НКЦПФР у сфері регулювання ринку похідних цінних паперів
 • Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року.
  Надає визначення фінансовим інструментам та деривативам; встановлює вимоги до організаторів торгівлі деривативами
 • Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14 травня1992 року.
  Особливості процедур банкрутства, які впливають на можливість примусового виконання операцій з деривативами
 • Закон України «Про державну підтримку сільського господарства в Україні» від 24 червня 2006 року.
  Встановлює механізми підтримки сільського господарства в Україні, що мають вплив на фінансові операції на товарних ринках
 • Закон України «Про товарну біржу» від 10 грудня 1991 року.
  Визначає правові умови створення та діяльності товарних бірж
 • Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року.
  Встановлює загальні правові засади у сфері надання фінансових послуг, визначає повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо регулювання ринку деривативів
Президент України
 • Указ Президента України «Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України» від 31.05.2011.
  Визначає повноваження Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо регулювання певних типів деривативів
 • Указ Президента України «Про Міністерство аграрної політики та продовольства України» від 23.04.2011.
  Визначає повноваження Міністерства аграрної політики та продовольства щодо регулювання певних типів деривативів
 • Указ Президента «Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку” від 23.11.2011, № 1063/2011.
  Визначає повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо регулювання похідних цінних паперів
Кабінет міністрів України
 • Декрет «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993.
  Регулює порядок здійснення транскордонних операцій з валютними цінностями
 • Постанова «Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів» від 19.04.1999.
  Визначає стандартну (типову) форму деривативів
Національний банк України
 • Постанова «Про затвердження Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою» від 10.08.2005 N 281.
  Встановлює умови (включаючи певні обмеження) щодо використання валютних деривативів
 • Постанова «Про затвердження Правил здійснення депозитних операцій для банківських депозитів і Правил випуску та обігу валютних деривативів» від 07.07.1997 № 216.
  Визначає правила випуску та обігу валютних деривативів
 • Постанова «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України» від 2.08.2004 № 361.
  Визначає інструменти хеджування та вимоги до менеджменту валютного ризику
 • Постанова “Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами в банках України” 31.08.2007, № 309.
  Визначає методологічні засади відображення в бухгалтерському обліку інформації про операції з похідними фінансовими інструментами в банках України
 • Постанова НБУ № 327 від 03.08.2012 про внесення до Положенні про порядок і умови торгівлі іноземною валютою.
  Згідно Постанови комерційні банки отримують виключне право надавати клієнтам послуги зі здійснення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі (операції з виконання зустрічних зобов’язань покупки/продажу валюти, без її реальної поставки, на міжнародному валютному ринку, у тому числі, з метою отримання прибутку від зміни валютного курсу)
 • Постанова НБУ №461 від 05.11.2012 «Про затвердження Порядку реєстрації уповноваженими банками в Національному банку України правил проведення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі»
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
 • Рішення ДКЦПФР Про затвердження Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії від 16.09.2009 № 572.
  Встановлюються вимоги до реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії
 • Рішення ДКЦПФР Про затвердження Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів від 4.08.2009 № 884.
  Встановлює вимоги до фондових бірж щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів
 • LРішення «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку від 26.05.2006 № 347.
  Встановлюють певні вимоги до фондових бірж для здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів)