ucrfin.com.ua / Умови членства і Порядок вступу до Асоціації

Умови членства і Порядок вступу до Асоціації

Членами Асоціації можуть бути юридичні особи, діяльність яких включає в себе надання послуг з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, пов’язаних зі здійсненням операцій з позабіржовими фінансовими інструментами як на міжнародному валютному (Форекс) ринку, так і інших ринках.

Це може включати у себе діяльність юридичних осіб, які:

 • забезпечують здійснення операцій фізичними та юридичними особами на ринку Форекс («Форекс-компанії»)
 • залучають клієнтів для Форекс-компаній з метою отримання від них винагороди за операціями таких клієнтів, але не мають права тримати у себе рахунки таких клієнтів, приймати на них грошове або інше забезпечення та вчиняти від їх імені операції на Форекс-ринку, але, не обмежуючись ним («Представники Форекс-компаній»)
 • здійснюють розробку та обслуговування програмного забезпечення, необхідного для здійснення операцій на Форекс-ринку («Постачальники програмного забезпечення»)
 • здійснюють збір і надання фінансових даних, новин та іншої інформації, необхідної для здійснення операцій на Форекс ринку («Постачальники інформації»).

Кандидати у члени Асоціації повинні підкорятися правилам і вимогам Статуту Асоціації, нормативно-правовим актам України, додатковим вимогам до порядку забезпечення цивільної відповідальності, а також іншим правилам обов’язкового характеру, що містяться у внутрішніх документах Асоціації.

Юридичні особи, що бажають вступити до Асоціації, подають до Правління Асоціації такі документи:

 1. Письмову Заяву про вступ до Асоціації, що включає у себе згоду юридичної особи на дотримання правил Статуту Асоціації, додаткових вимог до порядку забезпечення майнової відповідальності, а також стандартів і правил, що містяться у внутрішніх документах Асоціації;
 2. Короткий опис компанії-заявника, її засновників, історії, основних напрямів та специфіки діяльності
 3. Завірену печаткою компанії-заявника копію рішення (протоколу) уповноваженого органу управління юридичної особи про вступ до Асоціації
 4. Письмову довіреність представнику(-кам) компанії-заявника на ведення справ, пов’язаних зі вступом до Асоціації, а також на право представляти її на Загальних Зборах Асоціації, завірена директором юридичної особи-заявника
 5. Копію паспорта уповноваженого(-них) представника(-ків)
 6. Копію останньої редакції Статуту юридичної особи-заявника, прошиту та завірену її директором
 7. Копію рішення (протоколу) уповноваженого органа управління юридичної особи про обрання одноосібного виконавчого органу
 8. Копію наказу про призначення одноосібного виконавчого органу
 9. Копію свідоцтва про державну реєстрацію або копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ЄДР), акутальну на дату подачі документів (для українських компаній)
 10. Копію свідоцтва про взяття на податковий облік, за наявності
 11. Оригінал або нотаріально завірену копію виписки з ЄДРПОУ (для українських компаній)/ з державного реєстру юридичних осіб (для іноземних компаній)
 12. Документ про сплату вступного внеску на банківський рахунок Асоціації.

У випадку недостатності поданої до Асоціації інформації для визначення відповідності компанії-заявника вимогам, що висуваються до членів Асоціації, Правління Асоціації може прийняти рішення про проведення додаткової особистої співбесіди із уповноваженими особами компанії-заявника.